ماسه سندبلاست یا به عبارتی ساینده های سندبلاست جزء پرمصرف ترین ابزار در کارگاههای سندبلاست ، وت بلاست ، شات بلاست و … میباشد

برای انتخاب بهینه ساینده بلاستینگ توجه به چند مورد ضروریست :

  1. آیا امکان بازیافت ساینده بعد از بلاستینگ وجود دارد ؟

  2. درجه آلودگی سطح قطعه در چه حدی میباشد ؟

  3. آلودگی سطح قطعه از چه چیزهایی تشکیل شده است ؟ ( رنگ کهنه ، چربی ، سولفاتها و زنگ زدگی )

  4. زبری سطح مطلوب برای اعمال پوشش و رنگ آمیزی پس از سندبلاست یا شات بلاست چند میکرون ( micron ) است ؟