1-سندبلاست   لوله  ،  مخازن  ، پل ها  ، اسکلت ، استراکچر وهر گونه سازه های صنعتی ،دریایی،ساختمانی ،تاسیساتی  و ....
2-جت بلاست لوله  ،  مخازن  ، پل ها  ، اسکلت ، استراکچر وهر گونه سازه های صنعتی ،دریایی،ساختمانی ،تاسیساتی  و ....
3-وت بلاست لوله  ،  مخازن  ، پل ها  ، اسکلت ، استراکچر وهر گونه سازه های صنعتی ،دریایی،ساختمانی ،تاسیساتی  و ....
4-شات بلاست لوله  ،  مخازن  ، پل ها  ، اسکلت ، استراکچر وهر گونه سازه های صنعتی ،دریایی،ساختمانی ،تاسیساتی  و ....
رنگ آمیزی  صنعتی و ساختمانی و  دریایی  شامل :
1-رنگهای آلکیدی
2- اپوکسی
3- کولتاراپوکسی
4- سیلیکون
5- پلی آمید
6-پلی اورتان
و...